Matkasäännöt

§1 Ennakkoilmoittautuminen matkoille on sitova. Mahdollisesta peruutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48h ennen matkan lähtöaikaa. Mikäli matkaa ei peruuteta annetun ohjeen mukaisesti on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkan hinta kokonaisuudessaan ilmoittautuneelta.

§2 Matkan järjestäjä takaa matkan maksaneille edestakaisen kuljetuksen ja sisäänpääsyn peliin. (kts. pykälät 4-8) Matkan peruuntumisesta ilmoitetaan virallisesti vain yhdistyksen verkkosivuilla. Peruuntumisesta ilmoitetaan viimeistään 48 tuntia ennen ilmoitettua matkalle lähtöä. Mikäli matkanjärjestäjä peruu matkan, maksetaan matkasta suoritetut maksut takaisin tilinumeroa vastaan.

§3 Alle 18-vuotiaat ovat matkalla huoltajan vastuulla. Yksin matkustavilta alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan lupa. Lupa on kirjallinen, ja sen on oltava matkalla mukana. 

§4 Alle 18-vuotiailta alkoholin ja päihteiden käyttö, vaikutuksen alaisena oleminen sekä hallussapito on ehdottomasti kielletty. Mikäli edellä mainittua huomataan tapahtuneen, on matkanjärjestäjällä oikeus määrätä kyseiselle henkilölle pottikielto järjestämilleen matkoille. Porttikiellon päättää yhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti. Matkanjärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta viranomaisille, jotka ryhtyvät asian vaatimiin toimenpiteisiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus estää alle 18-vuotiasta osallistumasta matkalle, mikäli on lähdettäessä päihtynyt tai yrittää tuoda linjaautoon alkoholia tai päihteitä. Tässä tapauksessa matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan matkan hintaa takaisin.

§5 Mikäli täysi-ikäinen henkilö on matkalle lähdettäessä liian päihtynyt, on matkanjohtajalla tai linja-autonkuljettajalla oikeus harkintansa mukaan estää kyseisen henkilön osallistuminen matkalle. Näissä tapauksissa matkanjärjestäjä ei ole myöskään velvollinen korvaamaan matkan hintaa takaisin.

§6 Matkanjohtaja sekä linja-autonkuljettaja voivat ottaa väliaikaisesti haltuunsa henkilön alkoholijuomat matkan ajaksi myös täysi-ikäiseltä matkustajalta, mikäli hän aiheuttaa häiriötä tai matkalla hänen havaitaan luovuttavan tai tarjoilevan alaikäiselle alkoholia. Haltuunotettu alkoholi palautetaan henkilölle vasta matka päättyessä. Matkanjärjestäjä voi estää aikaisemmin häiriköineen henkilön pääsyn uusille järjestämilleen matkoilleen turvatakseen matkojen sujuvuuden.

§7 Vuoksen kiekkofanit ry tuomitsee jyrkästi aggressiivisen tai väkivaltaisen käytöksen järjestämillään vierasmatkoilla. Myöskään häiriökäyttäytymistä ei suvaita. Matkanjärjestäjä sekä Ketterä ry edellyttävät matkalle osallistuvilta reilua urheiluhenkeä sekä asiallista käytöstä myös kotijoukkueen kannattajia kohtaan. Matkanjohtajalla sekä linja-autonkuljettajalla on oikeus poistaa linja-autosta miehitetyllä taukopaikalla henkilö, joka käyttäytyy sopimattomasti tai ei noudata matkanjärjestäjän ohjeita ja määräyksiä. Tarvittaessa turvaudutaan viranomaisten apuun. Mikäli häiriön aiheuttaja on alaikäinen, häntä ei suoraan poisteta autosta vaan luovutetaan tarvittaessa viranomaisten haltuun. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan poistetun henkilön matkan jatkumisesta aiheutuvia kustannuksia.

§8 Sovittuja linja-auton lähtöaikoja noudatetaan sekä meno-, että paluumatkalla. Myöhässä olevia ei odoteta. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkalle osallistuvan kotimatkasta, mikäli hän joutuu hankaluuksiin virkavallan kanssa ottelupaikkakunnalla.

§9 Alkoholin käytöstä johtuva kaluston sotkeminen tai tuhoaminen johtaa poikkeuksetta vahingonkorvauksiin sekä määräaikaiseen tai pysyvään porttikieltoon yhdistyksen järjestämille vierasmatkoille. Näissä säännöissä mainitulla matkanjärjestäjällä tarkoitetaan Vuoksen kiekkofanit ry:tä sekä sen vierasmatkojen järjestämiseen valtuuttamia henkilöitä